Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL z kategorią A

Minister Edukacji i Nauki przyznał Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych kategorię naukową „A” w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA. Decyzja Ministra z 28 lipca 2022 r. wydana została w oparciu o wynikającą z Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” ewaluację jakości działalności naukowej, którą przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki.

Jak mówi decyzja:

„Po przeanalizowaniu sprawy Minister stwierdził, ze ocena została przeprowadzona przez Komisję zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, zaakceptował w całości wyniki oceny osiągnięć Podmiotu w ewaluowanej dyscyplinie i nie przedstawił uwag do jej wyników. W ocenie Ministra, wynik przeprowadzonej oceny pozwala na przyznanie Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych kategorii naukowej A w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. (…)”

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl