Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Obchody Święta WP w ITWL

12 sierpnia 2022 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, które jako święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, która uchroniła Europę przed bolszewizmem.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym Instytutu, gdzie dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL w swoim przemówieniu przybliżył historię Święta Wojska Polskiego, podziękował przybyłym gościom i zebranym pracownikom, a także nawiązał do przyznanej Instytutowi w lipcu 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki kategorii naukowej „A” w dyscyplinie „Inżynieria Mechaniczna”, co bezpośrednio stanowi o silnej pozycji ITWL wśród polskich instytucji naukowych.

W dalszej części obchodów, Dyrektor wręczył żołnierzom i pracownikom ITWL złote, srebrne i brązowe medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, nadane decyzją z dnia 12 lipca 2022 r. przez Ministra Obrony Narodowej „Za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim” oraz złote srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadane decyzją Ministra Obrony Narodowej  z dnia 30 czerwca 2022 r. „W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej”.

W imieniu odznaczonych podziękowanie wygłosił mgr inż. Krzysztof Golus z Zakładu Samolotów i Śmigłowców ITWL.

W kolejnej części uroczystości Dyrektor ITWL i Przewodniczący Rady Naukowej, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, z Politechniki Warszawskiej wręczyli dyplomy habilitacyjne i doktorskie w dyscyplinie "Inżynieria Mechaniczna" nadane przez Radę Naukową ITWL.

Po kończących oficjalną część przemówieniach Przewodniczącego Rady Naukowej i Dyrektora ITWL, pracownicy Instytutu spotkali się podczas plenerowego przyjęcia zorganizowanego na terenie Instytutu.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl