Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Informacja nt. zmiany podległości służbowej ITWL

Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 117/MON z 22 sierpnia 2022 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zmienił swoje podporządkowanie.

ITWL został podporządkowany Wiceministrowi, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Panu Marcinowi Ociepie, za pośrednictwem Departamentu Innowacji MON.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl