Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Porozumienie z Centrum Łukasiewicz

Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL oraz Prezes Centrum Łukasiewicz dr Piotr Dardziński podpisali porozumienie w zakresie prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanego przez obie instytucje potencjału. Uroczyste podpisanie dokumentu miało miejsce w czasie II Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych RP (B+R+Armia), które odbyło się 19 października w Wojskowej Akademii Technicznej.

Podobne porozumienia z Centrum Łukasiewicz zawarli tego dnia także przedstawiciele Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Instytuty te – podobnie jak i ITWL - są nadzorowane przez Sekretarza Stanu w MON, pana Marcina Ociepę, który także był obecny  podczas uroczystości sygnowania ww. dokumentów.

Forum B+R+Armia  zorganizowały Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Wojska Polskiego, świata nauki i przemysłu. Gośćmi specjalnymi II edycji konferencji byli m.in. Tiina Uudeberg, Podsekretarz ds. planowania obronnego z Ministerstwa Obrony Estonii, James Appathurai, Zastępca asystenta Sekretarza Generalnego NATO ds. pojawiających się wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, czy Stéphane Moinard, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej z francuskiej Agencji Innowacji Obronnych (AID).

Uczestnicy forum mieli możliwość zapoznania się z wystawą statyczną, na której ITWL zaprezentował wybrane produkty z obszaru bezzałogowych statków powietrznych, uzbrojenia i systemów informatycznego wsparcia logistyki.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl