Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

International Symposium on Electric Aircraft and Autonomous Systems (ISEAS-23)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Politechnika Warszawska oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych organizują w dniach 5-7 lipca 2023 r.

International Symposium on Electric Aircraft and Autonomous Systems (ISEAS-23) we współpracy z International Sustainable Aviation and Energy Research Society (SARES: https://www.sares.org/).

Sympozjum odbędzie się w systemie hybrydowym: stacjonarnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie, al. Krakowska 110/114 oraz online.

ISEAS to multidyscyplinarne sympozjum, którego celem jest zajęcie się aktualnymi problemami  w dziedzinie lotnictwa, takimi jak elektryfikacja statków powietrznych, całkowicie elektryczne samoloty, wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej w statkach powietrznych, itp.

ISEAS-23 zostanie zorganizowany w tradycyjnym partnerstwie z IX Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problems of Chemmatology. Theory and Practice of Rational Use of Traditional and Alternative Fuels & Lubricants”, Kijów, Ukraina, w celu omówienia wspólnych tematów dotyczących paliw alternatywnych dla sektora lotniczego. Udział w wydarzeniu jest płatny. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

 

Tematy sympozjum

 • Elektryczne lotnictwo ogólne
 • Samoloty elektryczne
 • Hybrydowe samoloty elektryczne
 • Elektryczne systemy lotnicze
 • Bezpieczna i niezawodna energia elektryczna
 • Elektryczność w kosmosie
 • Systemy bezzałogowe
 • Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej na pokładzie
 • Magazynowanie energii elektrycznej
 • Sprzęt do obsługi naziemnej
 • Elektryczność w eksploatacji linii lotniczych
 • Elektryczność w obsłudze lotniska
 • Ładowarki i systemy zarządzania akumulatorami
 • Szeregowe/równoległe/lekkie hybrydowe systemy elektryczne do samolotów
 • Wodorowe ogniwa paliwowe dla lotnictwa
 • Maszyny elektryczne do napędu samolotów
 • Specyficzne elektryczne systemy klimatyzacji i ogrzewania w samolotach
 • Efektywność środowiskowa/kosztowa, algorytmy oszczędności energii
 • Paliwa wodorowe
 • Zrównoważone paliwa alternatywne i smary

Program sympozjum ISEAS-23 obejmuje prezentacje zaproszonych prelegentów oraz referaty ogólne prezentowane w sesjach tematycznych (w tym e-prezentacje na żywo) i sesjach plakatowych. Wszystkie artykuły będą recenzowane, a zaakceptowane teksty zostaną opublikowane w Proceedings Symposium ISEAS-23. Zarejestrowane i zaprezentowane artykuły zostaną opublikowane przez Springer Nature, a artykuły wysokiej jakości zostaną przesłane do jednego z czasopism:

 • International Journal of Sustainable Aviation (ISSN: 2050-0475, Inderscience),
 • International Journal of Aviation Science and Technology (ISSN: 2687-525X, DergiPark Academic),
 • Transactions on Aerospace Research (ISSN: 2545-2835, Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Warszawa).

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń referatów na ISEAS-23. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie wydarzenia http://2023.iseasci.org/

Abstrakty referatów oraz pełne teksty artykułów (w języku angielskim) należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej ISEAS-23: http://2023.iseasci.org/.

Po akceptacji abstraktów prosimy o nadsyłanie gotowych referatów i prezentacji.

Osoba do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Oleksandr ZAPOROŻEC

oleksandr.zaporozhets@ilot.lukasiewicz.gov.pl

ISEAS Poster Logo 2023 V7 03

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl