Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

70-Lecie ITWL

Słowo od Dyrektora Instytutu:

„Szanowni Państwo,

17 czerwca 1953 roku Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz organizacyjny nr 042/Org utworzenia na terenie podwarszawskiego lotniska Babice Instytutu Naukowo-Badawczego Wojsk Lotniczych (INBWL). Następnie, 8 września 1958 roku zarządzeniem nr 013/MON zmienił nazwę instytutu na Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, która funkcjonuje do dzisiaj. ITWL od samego początku prowadził prace w zakresie podnoszenia gotowości bojowej i bezpieczeństwa lotów, najpierw pionierskie z czasem bardziej zaawansowane pod względem technologicznym.

 

Obchodzony jubileusz 70-lecia jest okazją, by przypomnieć pewne fakty historyczne dotyczące początków działalności Instytutu. Nasze tradycje wiążemy z powołaniem Sekcji Żeglugi Napowietrznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, co miało miejsce w 1918 r. W tej nowej strukturze utworzono najpierw Dział Naukowo-Techniczny, który w 1921 r. przekształcono na Wojskową Centralę Badań Lotniczych. Zmieniające się uwarunkowania organizacyjne, techniczne, jak i technologiczne, zwłaszcza od momentu wejścia Polski do NATO, ukształtowały tematykę oraz zakres licznych prac dla nowych potrzeb i wymagań Sił Zbrojnych RP.

 

Dzisiejszy Instytut posiada olbrzymi potencjał naukowo-badawczy, nowoczesną i unikalną aparaturę badawczą, a także wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-technicznych. Wdrożono międzynarodowy system jakości (posiadamy 14 certyfikowanych laboratoriów badawczych oraz jednostkę certyfikującą wyroby). Korzystamy z dobrodziejstwa nowych technologii i śmiało wkraczamy w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, pełni innowacyjnych pomysłów, stawiając czoła nowym wyzwaniom na polskim, jak i światowym rynku obronnym.

 

Możemy poszczycić się osiągnięciami na światowym poziomie m.in. w dziedzinie lotniczych środków bojowych, systemów nawigacyjnych i celowniczych, systemów kompleksowego szkolenia wojsk na szczeblu taktycznym, a także opracowaniem modeli matematycznych dynamiki lotów statków powietrznych, licznymi opracowaniami wspomagającymi sterowanie eksploatacją, nowoczesnymi badaniami w dziedzinie diagnostyki silników lotniczych, techniki lotniczej i lotniskowej.

 

Jesteśmy jedynym wojskowym instytutem badawczym mającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

Współpracujemy z największymi polskimi, jak i zagranicznymi producentami uzbrojenia, realizując prace m.in. na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, NATO, Europejskiej Agencji Obrony i Agencji Kosmicznej.

 

W tym szczególnym dniu kieruję słowa podziękowania do wszystkich, którzy wnieśli wkład w rozwój Instytutu na przestrzeni lat, oraz do obecnej kadry, która dzięki swojemu zaangażowaniu i wytężonej pracy umacnia pozycję ITWL, budując jednocześnie renomę polskiej technologii. 

 

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną publikacją pt. „70 LAT ITWL Historia i Przyszłość, oraz filmem promocyjnym, które ukazują naszą historię, jak również wkład Instytutu w rozwój technologii oraz Sił Zbrojnych RP.”

                                                                                                                               Dyrektor ITWL

dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl