Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL nagrodzony podczas INTARG 2023

Instytut zaprezentował dwa wynalazki na 16. Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2023 w Katowicach, które odbyły się w dniach 24-25 maja 2023.

"Turbinowy silnik ze spalaniem zewnętrznym", Patent nr 240657 (Wynalazcy: Edward Rokicki, Jarosław Spychała, Mirosław Kowalski, Andrzej Czarnecki), uzyskał złoty medal z dyplomem Targów INTARG 2023 oraz medal z dyplomem nagrody specjalnej kanadyjskiego stowarzyszenia Award of Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills TISIAS. Pośród nagród specjalnych przyznana została tylko jedna taka nagroda.

Drugi z zaprezentowanych wynalazków pt. "Wirnik symulatora drgań giętnych i skrętnych wirujących łopatek wirnikowych" (Wynalazcy: Romuald Rządkowski, Piotr Piechowski, Ryszard Szczepanik), uzyskał brązowy medal z dyplomem Targów INTARG 2023.

Targom towarzyszyła 29. Giełda Top Wynalazków Nagrodzonych w 2022 roku na Światowych Targach Wynalazczości, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, podczas której za wynalazek pt. "Rakieta do rozrzucania ulotek", patent udzielony, nr zgłoszenia P.433280 (Wynalazcy: Wiesław Buler, Roman Kamiński, Włodzimierz Kępczyk, Marian Tybura), ITWL został wyróżniony dyplomem uznania Ministra Edukacji i Nauki Za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją i promocją wynalazków w 2022 roku na międzynarodowych targach wynalazczości.

ITWL na targach reprezentowany był przez Kierownika Działu Promocji i Rzecznika Patentowego ITWL.

Tegoroczne targi INTARG cechował szczególnie wysoki poziom prezentowanych rozwiązań, profesjonalna prezentacja oraz aranżacja stoisk wystawienniczych. Wsparcie tej imprezy przez najwyższej rangi instytucje krajowe i międzynarodowe, na czele ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii, to efekt wypracowanej przez lata wysokiej międzynarodowej pozycji Targów podnoszący rangę wszystkich przyznanych nagród i medali. Prezentacje objęły około 300 wynalazków i innowacji z przeszło 20 rożnych krajów. Najliczniejszą delegację zagraniczną stanowiła reprezentacja Tajlandii.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl