Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Obchody Jubileuszu 70-lecia Instytutu

16 czerwca 2023, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia powołania Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w MON - Wiceminister Marcin Ociepa, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Wojskowych Instytutów Badawczych, przemysłu oraz świata nauki.

Oficjalną część obchodów rozpoczął swoim przemówieniem Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL, który w swoim przemówieniu przybliżył bogatą historię Instytutu, przedstawiając także najważniejsze, obecne i zrealizowane na przestrzeni lat opracowania.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MON – Wiceminister Obrony Narodowej pan Marcin Ociepa, który podkreślił m.in. szczególne znaczenie instytutów badawczych w ogniskowaniu współpracy strategicznej świata nauki, przemysłu i armii na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski:

„(…) Unikalna rola do odegrania Panie Dyrektorze i Państwo Dyrektorzy pozostałych instytutów, żeby żołnierze mogli się skupić na ćwiczeniach, na szkoleniach, na swoim fachu i podnoszeniu swoich zdolności, ze świadomością, że mają za sobą wojskowe instytuty, wojskową naukę, która nadąża za wyzwaniami przyszłości (…) Życzę Wam, żebyście byli liderami nowatorskiego podejścia, które będzie inspirować Siły Zbrojne RP, polską naukę, polski przemysł i polskie społeczeństwo…

Następnie ppłk Ewelina Siekierska odczytała Decyzję nr 3047 Ministra Obrony Narodowej z 14 czerwca 2023 o nadaniu złotych i srebrnych Medali Za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenia wręczyli: Wiceminister Marcin Ociepa oraz Dyrektor ITWL.

W dalszej części uroczystości Dyrektor wręczył Medale Za Zasługi dla ITWL przyznane na wniosek Kapituły Medalu. Decyzję Dyrektora odczytał jej Przewodniczący - gen. dyw. pil (w st. sp.) Mieczysław Walentynowicz.

Część oficjalną zakończyło wręczenie tytułów doktora nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna, poprzedzone odczytaniem przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej ITWL prof. płk Mariusza Zieję Uchwały Instytutu w tej sprawie. Dyplomy doktorskie wręczyli: Dyrektor ITWL oraz Przewodniczący RN ITWL prof. Wojciech Wawrzyński.

W kolejnej części obchodów odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpił Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, oraz Maciej Miecznikowski, będący jednocześnie prowadzącym całość wydarzenia.

--

Datę 17 czerwca 1953 r. przyjmuje się oficjalnie jako dzień powołania powojennego technicznego wojskowego instytutu lotniczego. W istocie nie był to nowy instytut wojskowy w Polsce, zwłaszcza że podjął on znaczną część zadań przedwojennego Instytutu Technicznego Lotnictwa (ITL), stając się tym samym spadkobiercą i kontynuatorem jego przerwanej przez II wojnę światową działalności.

Nazwę Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wprowadzono 5 lat później, w 1958 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl