Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Święto Wojska Polskiego w ITWL

11 sierpnia 2022 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. To święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia, upamiętniając zwycięską Bitwę Warszawską stoczoną w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Uroczystość miała miejsce na placu apelowym Instytutu, gdzie dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL, w swoim przemówieniu podkreślił wagę Święta, które upamiętnia Bitwę Warszawską. „Ta bitwa uchroniła nie tylko Polskę, ale całą Europę przed rozprzestrzenianiem się bolszewizmu.”

Dyrektor życzył zgromadzonym na placu apelowym oficerom i pracownikom cywilnym sukcesów i satysfakcji z pracy. Podziękował również zebranym za ich zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju instytutu.

W dalszej części obchodów dyrektor wręczył żołnierzom i pracownikom ITWL złote, srebrne i brązowe medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadane przez Ministra Obrony Narodowej, a następnie medal pamiątkowy "Za Zasługi dla ITWL", który został przyznany na wniosek Kapituły Medalu prof. dr. hab. inż. Józefowi Żurkowi.

W imieniu odznaczonych podziękowanie wygłosił dr inż. Mariusz Pietraszek, Kierownik Zakładu Uzbrojenia, po którym głos zabrał Przewodniczący Zakładowych Związków Zawodowych, Janusz Parucki.

Uroczystą zbiórkę zakończył Dyrektor Instytutu.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl