Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

DEFENDER dla ITWL

Właśnie zakończyła się uroczystość podsumowująca kielecki salon obronny MSPO 2023, podczas której Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski odebrał prestiżową nagrodę Defender przyznaną instytutowi za „System Szkolenia Poligonowego w Warunkach Walki Elektronicznej (SSPWE)”.

ITWL po raz kolejny udowodnił, że ciężka praca, zaangażowanie i konsekwencja w działaniu sprawiają, że polska technologia może z sukcesem konkurować z największymi producentami zaawansowanych systemów dedykowanych szkoleniu Sił Zbrojnych.

Nagroda Defender przyznana została przez Komisję Konkursową, w skład której (jak podaje organizator Targi Kielce S.A.) „wchodzą członkowie Rady Programowej MSPO, a wśród nich kadra kierownicza logistyki Wojska Polskiego i służb Ministerstw poszczególnych resortów”.

Z przyjemnością przedstawiamy szczegóły nagrodzonego systemu:

System Szkolenia Poligonowego w Warunkach Walki Elektronicznej (SSPWE)

Opis systemu:

System Szkolenia Poligonowego w Warunkach Walki Elektronicznej jest kluczowym elementem wsparcia procesu szkolenia załóg statków powietrznych w warunkach walki radioelektronicznej. Jest to kompletny i autonomiczny zestaw, który może być wykorzystany w różnych lokalizacjach. Działa zarówno w sieci przemysłowej, jak i z własnymi źródłami zasilania. System zabudowany został na trzech kontenerach, co umożliwia jego szybką dyslokację.

SSPWE jest systemem innowacyjnym wpisującym się w dynamikę rozwoju Sił Zbrojnych, odpowiadającym na zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej, a jego obecna konfiguracja jest efektem współpracy z resortem Obrony Narodowej oraz decyzji zatwierdzonych przez MON.

System powstał z udziałem środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Poligon walki elektronicznej - wsparcie procesu szkolenia załóg statków powietrznych i systemów OPL Sił Powietrznych, Umowa nr DOBR/0064/R/ID1/2012/03), w wyniku współpracy konsorcjum naukowo-przemysłowego złożonego z ITWL (lider), Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.,

Ukompletowanie systemu:

  System składa się z trzech jednostek:

  • Jednostka Zarządzania i Współpracy - JZW: Centralny element systemu, stanowiący rdzeń przyszłych rozbudów. Odpowiada za sterowanie i monitorowanie ćwiczeń oraz zdalną koordynację podsystemów zabudowanych w pozostałych kontenerach. Zapewnia informacje o położeniu i działaniach statków powietrznych.
  • Jednostka Obserwacyjno - Pomiarowa - JOP: Tworzy ją radar wtórny, generujący informacje o sytuacji powietrznej na poligonie oraz podsystem rozpoznania radioelektronicznego monitorujący emisję zakłóceń aktywnych ze strony statku powietrznego. Zapewnia dane o położeniu i działaniach statków powietrznych.
  • Jednostka Generacji Zagrożeń - JGZ: Odpowiada za generowanie sygnałów emisji elektromagnetycznej, symulujących rzeczywiste źródła zagrożeń dla statków powietrznych.

Zastosowanie:

SSPWE w pełni odpowiada na potrzeby szkoleniowe załóg statków powietrznych w warunkach walki radioelektronicznej. Składające się na niego jednostki umożliwiają w szczególności:

  • JZW: Koordynację, sterowanie i monitorowanie ćwiczeń z wykorzystaniem podsystemu optoelektronicznego. Konfigurację ćwiczeń na mapach oraz monitorowanie stanów poszczególnych podsystemów.
  • JOP: Tworzenie obrazu sytuacji powietrznej z wykorzystaniem radaru wtórnego i radaru pierwotnego, dostarczających informacje o położeniu statków powietrznych oraz przeprowadzanie rozpoznania radioelektronicznego.
  • JGZ: Symulację zagrożeń elektromagnetycznych, które są generowane w oparciu o rzeczywiste parametry źródeł zagrożeń (zestawów przeciwlotniczych), umożliwiając realistyczne ćwiczenia.

SSPWE umożliwia także:

  • Rejestrowanie danych z przebiegu ćwiczeń oraz korespondencji radiowej, co pozwala na analizę podsumowującą (debriefing) po zakończonych ćwiczeniach.
  • Przygotowanie załóg statków powietrznych do działań w warunkach rzeczywistych poprzez symulację zagrożeń i interakcję z podsystemami.

Wdrożenie SSPWE na Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach, będzie kamieniem milowym dla polskiej obronności oraz umożliwi efektywne i realistyczne szkolenie załóg obecnie użytkowanych i nowowprowadzanych typów statków powietrznych w warunkach walki radioelektronicznej.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl