Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Stanowisko do badań współspalania wodoru i paliw płynnych

W Zakładzie Materiałów Pędnych i Smarów ITWL od kilku lat prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w oparciu o wykorzystanie stanowiska modelowego turbinowego silnika odrzutowego w obszarze zastosowania syntetycznych komponentów węglowodorowych.

Istniejące zaplecze badawcze zostało w ostatnim czasie poszerzone o stanowisko mikroturbiny gazowej z dedykowaną linią wodorową, które pozwoli na prowadzenie prac związanych
z procesem współspalania paliwa lotniczego z wodorem.

Stanowisko będzie wykorzystywane do badań porównawczych pracy modelowego silnika turbinowego zasilanego różnymi proporcjami paliwa lotniczego i wodoru. Rejestrowane
i analizowane będą podstawowe parametry pracy silnika oraz emisje gazowych składników spalin. Ponadto, stanowisko daje możliwość monitorowania stanu technicznego gorących elementów konstrukcyjnych silnika turbinowego (komory spalania i turbiny), poprzez wykonywanie jego przeglądów boroskopowych.

Nowoczesna aparatura bezpośrednio podniesie zdolności Instytutu do realizacji prac naukowo – badawczych oraz projektów w obszarze zastosowania wodoru jako alternatywnego źródła napędu silników turbinowych.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl