Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Wizyta Sekretarza Stanu

Sekretarz Stanu w MON Cezary Tomczyk złożył wizytę w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Gospodarzem spotkania, które odbyło się 15.02.2024 r. był Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, który w formie prezentacji i wystawy statycznej przedstawił Ministrowi najważniejsze osiągnięcia oraz wizję działalności ITWL.

W spotkaniu uczestniczyli także: Radca Koordynator Sekretarza Stanu w MONpłk Wojciech Kaliszczak, Dyrektor Departamentu Innowacji MON - gen. bryg. Marcin Górka, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji MON - płk Jacek Najs oraz cała kadra kierownicza Instytutu.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl