Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

KONFERENCJA KONBIN 2024

W dniach 11–14 czerwca 2024 r. w Białowieży odbyła się XII Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBiN, zorganizowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej we współpracy z Polskim Naukowo-Technicznym Towarzystwem Eksploatacyjnym.

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji  i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

W skład Komitetu Honorowego weszli Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna oraz Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dr hab. inż. Mirosław KowalskI, prof. ITWL.

Przewodniczącym Konferencji KONBiN 2024 był Zastępca Dyrektora ITWL ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodności w złożonych systemach człowiek–obiekt techniczny–środowisko.

Obrady odbywały się w siedmiu sesjach plenarnych. Łącznie w Konferencji wzięli udział przedstawiciele 17 uczelni i instytucji, zaprezentowali 50 referatów.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl