Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 21–23 maja 2024 r. odbyły się 17. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował dwa wynalazki: pierwszy zatytułowany „Przekładkowe złoże gradientowe do kontrolowanego hamowania obiektu w teście odporności przeciążeniowej kasety rejestratora parametrów lotu”, autorstwa Andrzeja Panasa, Mirosława Nowakowskiego, Zbigniewa Jakielaszka, który uzyskał złoty medal. Drugi wynalazek „Układ do pomiaru położenia szczotek prądnicy prądu stałego względem strefy neutralnej” otrzymał złoty medal oraz puchar - nagrodę przyznaną przez Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Autorami wynalazku są: Tomasz Tokarski i Michał Kalisiak.

Ponadto Instytut został wyróżniony dyplomem uznania Ministra Nauki „Za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją i promocją wynalazków w 2023 r. na międzynarodowych targach wynalazczości”, w ramach 30. Giełdy TOP Wynalazków Nagrodzonych w 2023 r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych na targach reprezentowali rzecznik patentowy mgr Paweł Ziencik i kierownik Działu Promocji ITWL mgr inż. Robert Czaplicki.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl