Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

INVENT ARENA 2024

W dniach 12–13 czerwca 2024 r. w Trzyńcu w Czechach, odbyła się Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2024.

Dwa zaprezentowane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych rozwiązania zostały nagrodzone złotymi medalami. Pierwszy to „Przekładkowe złoże gradientowe do kontrolowanego hamowania obiektu w teście odporności przeciążeniowej kasety rejestratora parametrów lotu”. Drugim nagrodzonym wynalazkiem jest „Układ do pomiaru położenia szczotek prądnicy prądu stałego względem strefy neutralnej”.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych był reprezentowany przez rzecznika patentowego mgr. Pawła Ziencika oraz kierownika Działu Promocji ITWL mgr. inż. Roberta Czaplickiego.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl