Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Nagroda w Konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności 2024”

System szkolenia poligonowego w warunkach walki elektronicznej (SSPWE), zrealizowany w konsorcjum w składzie: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider), Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajął II miejsce (ex aequo) w Konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności 2024”.


Celem Konkursu był wybór najbardziej wartościowych projektów umieszczonych w Katalogu „Innowacje Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność 2024”, przygotowanym przez portal-mundurowy.pl. Konkurs odbył się pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W konkursie brały udział 34 projekty, w tym 15 pochodziło z uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych, 10–ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej a 9 z firm prywatnych.

a
W dniu 25.06.2024 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek laureatom konkursu przez płk Lecha Wojciechowskiego, doradcę szefa BBN oraz dr Agnieszkę Tokaj-Krzewską, Dyrektor Działu Zarządzania Strategicznego NCBR. W imieniu konsorcjum ITWL-AszWoj-WZE nagrodę odebrał mgr inż. Robert Czaplicki, Kierownik Działu Promocji.

Obraz2

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl