Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

KONGRES - Nauka dla społeczeństwa

W Warszawie w dniach 9–10 czerwca 2024 r. pod hasłem „Tak nauka w Polsce wpływa na życie każdego Polaka” odbył się 2. Kongres „Nauka dla społeczeństwa”. 

Organizatorem przedsięwzięcia była Rada Główna Instytutów Badawczych we współpracy z Politechniką Warszawską, Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Komitetem Nauk Klinicznych PAN, Instytutem Narządów Zmysłów, a także gronem naukowców z ośrodków uniwersyteckich.

Kongres odbył się na terenie Politechniki Warszawskiej oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Urzędu Patentowego RP.

Głównym celem Kongresu była promocja osiągnięć naukowych, które mają zasadniczy lub znaczący wpływ na poziom życia oraz rozwój współczesnego społeczeństwa.

Jednym z głównych elementów Kongresu była merytoryczna debata, której towarzyszyła wystawa wybranych jednostek naukowych prezentujących swoje osiągnięcia. W Kongresie uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Kierownik Działu Promocji mgr inż. Robert Czaplicki i mgr Agnieszka Wnuczek, którzy na stoisku promocyjnym przedstawili osiągnięcia ITWL i realizowane prace badawcze.

Stoisko odwiedziło wielu znakomitych gości, w tym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek oraz Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl