Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Wizyta Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 3 lipca 2024 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych złożył wizytę Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Marek Gzik.


Ministra przywitał Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dr. hab. Mirosław Kowalski, prof. ITWL.

Dyrektor w obecności kadry kierowniczej Instytutu przedstawił dorobek naukowy ITWL, zapoznał z prowadzonymi obecnie pracami badawczo-naukowymi oraz głównymi kierunkami rozwoju Instytutu w najbliższych latach.

Po wystąpieniu Dyrektora ITWL głos zabrał Minister, który w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna jest nauka w dalszym rozwoju potencjału gospodarczego naszego kraju. Wizycie towarzyszyła wystawa statyczna opracowań ITWL.

Na zakończenie wizyty Minister wpisał się do Księgi Pamiątkowej.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl