Zakład Awioniki

Podstawowym zadaniem Zakładu Awioniki jest rozwiązywanie problemów awioniki samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez lotnictwo

Zakład Awioniki

Zakład Awioniki

Podstawowym zadaniem Zakładu Awioniki jest rozwiązywanie problemów awioniki samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez lotnictwo.Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez zakład to:

  • Projektowanie i integracja pokładowych systemów awionicznych;
  • Modernizacja i doposażenie wojskowych statków powietrznych w zakresie awioniki;
  • Niezawodność i efektywność wykorzystania systemów awionicznych przy realizacji zadań lotniczych;
  • Opracowywanie metodyk badań oraz badanie pokładowych urządzeń awionicznych;
  • Analiza przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania oraz opracowywanie przedsięwzięć profilaktycznych;
  • Badania możliwości przedłużania okresu użytkowania elementów systemów po okresie gwarantowanym przez dostawcę;
  • Badanie i opracowywanie elementów wyposażenia ratunkowego załogi statku powietrznego;
  • Wzorcowanie urządzeń ciśnieniowych.

W ramach zakładu działa akredytowane Laboratorium Pomiarów Ciśnienia

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Sławomir MICHALAK
tel./fax 261 85 13 43
e-mail: slawomir.michalak@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl