Laboratorium Pomiarów Ciśnienia

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - certyfikat nr AP 004, w dziedzinie wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia. Ponadto Laboratorium posiada certyfikat nr AB 134 na badania ciśnieniomierzy, pomiary ciśnienia w zbiornikach zamkniętych oraz badania szczelności.

Posiada również Certyfikat Akredytacji

pdfCertyfikat Akredytacji OiB - pdfZakres akredytacji OiB

 

Laboratorium działa w wewnętrznym systemie zarządzania jakością zgonym z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110 i normą ISO 9001

Zakres akredytacji:

AB 134pdfCertyfikat - pdfzakres akredytacji

AP 004 pdfCertyfikatpdfzakres akredytacji

Laboratorium jest akredytowane w zakresie wzorcowania następujących typów ciśnieniomierzy:

  • sprężynowych,

  • obciążnikowo-tłokowych,

  • elektronicznych,

  • przetworników ciśnienia,

  • barometrów,

  • manometrów do opon

Laboratorium wykonuje wzorcowanie:

  • Urządzeń kontrolno-pomiarowych do sprawdzania pokładowych przyrządów pilotażowych i nawigacyjnych;
  • Wysokościomierzy, prędkościomierzy, machometrów i wariometrów.

KONTAKT

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Dariusz WASIAK
tel: 261 851 604
fax: 261 851 646
e-mail: dariusz.wasiak@itwl.pl

Kierownik Techniczny: inż. Michał KLIMASZEWSKI
tel: 261 851 604
fax: 261 851 646
e-mail: michal.klimaszewski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl