Zakład Integracji Systemów C4ISR

Podstawowym zadaniem zakładu Integracji Systemów C4ISR jest integracja i obsługa systemów C4ISR

Zakład Systemów Szkoleniowych

Zakład Integracji Systemów C4ISR

Zakład Integracji Systemów C4ISR - Podstawowym zadaniem Zakładu jest integracja i obsługa systemów C4ISR

Do najważniejszych realizowanych prac w Zakładzie zalicza się:

 • integrację i obsługę systemów LINK;
 • integrację i obsługę systemów GPS i CSAR;
 • integrowanie systemów ochrony własnej.

W ramach Zakładu działają następujące komórki:

 • Laboratorium Implementacji i interoperacyjności systemów LINK;
 • Pracownia integracji Systemów Satelitarnych;
 • Pracownia Systemów Ochrony Własnej.

Jednym z realizowanych obecnie projektów jest :
Naziemny System Wykrywania i Śledzenia Obiektów Na Niskich Orbitach Okołoziemskich
przeznacozny do wykrywania i identyfikowania obiektów na niskich orbitach okołoziemskich.

W ramach projektu przewidziano następujące cele do realizacji:

 • opracowanie optycznej metody namierzania i śledzenia satelitów,
 • zbudowanie urządzenia do realizacji ww. działań,
 • opracowanie oprogramowania realizującego zadania automatycznego wykrywania satelitów,
 • integracja opracowanych urządzeń z oprogramowaniem,
 • opracowanie oprogramowania umożliwiającego kontrolowanie systemu na odległość.

KONTAKT

 tel. 261 851 316

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl