Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych

Podstawowym zadaniem zakładu jest opracowywanie systemów bezzałogowych statków powietrznych wraz z towarzyszącymi podsystemami, projektowanie i konstruowanie nowych struktur statków powietrznych oraz opracowywanie, produkcja i badanie kompozytów

Zakład Systemów Szkoleniowych

Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych

Podstawowym zadaniem Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58) są prace w zakresie projektowania elementów strukturalnych statków powietrznych (załogowych i bezzałogowych) i urządzeń naziemnych, opracowywania systemów mechatronicznych w tym autonomicznych platform bezzałogowych, opracowywania i wdrażania technologii kompozytowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Zakład zajmuje się też zagadnieniami bezpieczeństwa i zdatności do lotu systemów bezzałogowych statków powietrznych.


Główne kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

 • Projektowanie i wytwarzanie struktur kompozytowych oraz ich dokumentacji technicznej;
 • Naprawy struktur lotniczych za pomocą kompozytów;
 • Analizy komputerowe i symulacje struktur kompozytowych z wykorzystaniem MES;
 • Opracowywanie technologii napraw struktur kompozytowych;
 • Wykonywanie struktur kompozytowych i napraw;
 • Projektowanie, montaż i uruchamianie układów elektronicznych;
 • Opracowywanie oraz implementacja algorytmów przetwarzania obrazu;
 • Programowanie wysokopoziomowe aplikacji interfejsu z użytkownikiem;
 • Modelowanie i symulacja dynamiki różnego rodzaju obiektów technicznych;
 • Opracowywanie i implementacja systemów sterowania;
 • Programowanie niskopoziomowe systemów wbudowanych pracujących w czasie rzeczywistym;
 • Projektowanie kompozytowych i metalowych struktur samolotów;
 • Projektowanie aerodynamiczne oraz analiza charakterystyk aerodynamicznych i osiągowych złożonych układów statków powietrznych
 • Przygotowywanie dokumentacji CAD w systemie Siemens NX (Unigraphics);
 • Sporządzanie dokumentacji płaskiej;
 • Projektowanie i wykonywanie struktur drukowanych (3D).
 • Badania naziemne i w locie systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Wsparcie Sił Zbrojnych RP w obsłudze systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Opracowywanie procedur, metodyk badawczych oraz dokumentacji technicznej systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Certyfikacja systemów bezzałogowych statków powietrznych dedykowanych na rynek cywilny i wojskowy.


Struktura organizacyjna Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58):

 1. Pracownia Konstrukcji Lotniczych i Struktur Kompozytowych – Kierownik Pracowni – mgr inż. Paweł ORZECHOWSKI
 2. Pracownia Urządzeń Hydraulicznych i Pneumatycznych – Kierownik Pracowni – dr inż. Grzegorz JASTRZĘBSKI
 3. Pracownia Systemów Obserwacji i Rozpoznania – Kierownik Pracowni – ppor. mgr inż. Paweł KALINOWSKI
 4. Pracownia Bezzałogowych Statków Powietrznych – Kierownik Pracowni – inż. Jakub WŁODARCZYK
 5. Pracownia Certyfikacji Bezzałogowych Statków Powietrznych – Kierownik Pracowni – mgr inż. Michał JÓŹKO

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Paweł SZCZEPANIAK
tel. 261 851 358
pawel.szczepaniak@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl