Zakład Zdatności do Lotu Statków Powietrznych

Podstawowym zadaniem Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych jest wspomaganie eksploatacji wojskowych statków powietrznych

Zakład Zdatności do Lotu Statków Powietrznych

Zakład Zdatności do Lotu Statków Powietrznych

Misją Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych jest wsparcie Sił Zbrojnych RP w nadzorowanej eksploatacji wojskowych statków powietrznych. Zakład przygotowuje rozwiązania normujące eksploatację wojskowych statków powietrznych wykorzystując zdobyte doświadczenie i wyniki prowadzonych badań naukowych.

Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

  • wszechstronna ocena stanu technicznego statków powietrznych;
  • badania nieniszczące struktury obiektów technicznych;
  • analizy numeryczne i symulacje systemów technicznych;
  • pomiary i monitorowanie obciążeń statków powietrznych;
  • badania materiałowe (metali i ich stopów, wyrobów gumowych, polimerów i połączeń klejowych) elementów konstrukcji lotniczych;
  • projektowanie i rozwój systemów do monitorowania stanu technicznego konstrukcji lotniczych (Structural Health Monitoring -SHM);
  • realizacja programów zarządzania integralnością konstrukcji ASIP;
  • wspieranie implementacji europejskich zharmonizowanych wymagań określających zdatność do lotu wojskowych statków powietrznych;


W skład zakładu wchodzą:

PRACOWNIA NR 1
Pracownia Badań Nieniszczących

PRACOWNIA NR 2
Pracownia Badań Procesów Eksploatacji Techniki Lotniczej

PRACOWNIA NR 3
Pracownia Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych

PRACOWNIA NR 4
Pracownia Analizy Danych

PRACOWNIA NR 5
Pracownia Badań Wytrzymałości Materiałów i Elementów Konstrukcji Lotniczych
(LABORATORIUM BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW AB 430)

PRACOWNIA NR 6
Pracownia Zdatności do Lotu

KONTAKT

Kierownik Zakładu: płk dr hab. inż. Krzysztof DRAGAN, prof. ITWL
tel. 261 85 13 31
fax 261 85 14 31
email: krzysztof.dragan@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl