Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Wizyta Dyrektora Dep. Infrastruktury MON

11 grudnia 2018 r. do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z wizytą przybył Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Dariusz Ryczkowski.

Na spotkaniu omówiono bieżącą działalność Instytutu oraz przedstawiono kierunki rozwoju i prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Zakład Lotniskowy w zakresie infrastruktury lotniskowej.

W spotkaniu wzięli udział Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITWL prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz kierownik Zakładu Lotniskowego ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wraz z przedstawicielami swojego zespołu.

Dyrektor Żyluk przedstawił prezentację dorobku oraz kierunków rozwoju ITWL, natomiast ppłk Wesołowski zaprezentował możliwości naukowo-badawcze Zakładu Lotniskowego, w tym szeroki zakres innowacyjnych prac prowadzonych na potrzeby rozwoju wojskowej infrastruktury lotniskowej.

 

Fot. Zastępca Dyrektora prof. Andrzej Żyluk wręczył Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury MON gen. bryg. Dariuszowi Ryczkowskiemu pamiątkową tabliczkę

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl