Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL w programie WISŁA

W dniu 4 października 2019 r., pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pełnomocnika MON ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu WISŁA płk. Michała MARCINIAKA a Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, reprezentowanym przez dyrektora dr. hab. inż. Mirosława KOWALSKIEGO, prof. ITWL zawarta została umowa na wsparcie inżynierskie w obszarze zarządzania technicznymi aspektami systemu WISŁA.

 

Przedmiotowa umowa jest pierwszą z serii umów, która koncentrować się będzie głównie na wsparciu integracji systemu IBCS (Integrated Battle Command System) z narodowymi i sojuszniczymi systemami dowodzenia oraz kierowania i łączności.

Zawarta w dniu dzisiejszym umowa otwiera wieloletnią współpracę pomiędzy Programem WISŁA a ITWL. Naszym oczekiwaniem jest, aby na bazie instytutu zbudowane zostało – podobnie jak w innych krajach NATO – centrum kompetencyjne w zakresie nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Chcemy, aby wiedza i doświadczenie naukowe ITWL stanowiły w niedalekiej przyszłości zaplecze merytoryczne dla resortu obrony narodowej w tym obszarze – powiedział po podpisaniu umowy płk. Marciniak

Rozpoczęcie całego procesu, którego zwieńczeniem jest zawarcie dzisiejszej umowy możliwe było dzięki wydaniu przez Ministra Obrony Narodowej stosownej decyzji oraz wyasygnowaniu z budżetu resortu obrony narodowej środków finansowych w wysokości około 1 mln zł.

Zadania jakie ITWL otrzymał wraz z dzisiejszą umową zrealizowane zostaną w oparciu o już posiadaną wiedzę w zakresie narodowych i sojuszniczych systemów dowodzenia. Kolejne zadania także są w obszarze kompetencji instytutu, choć niektóre z nich będą musiały być uzupełnione wiedzą z nowych dla ITWL obszarów. Posiadamy potencjał i specjalistów, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom MON, a współpraca w ramach tak dużego i ważnego programu stanie się impulsem do dalszego rozwoju naukowo-badawczego w nowych obszarach – skomentował podpisanie umowy dyr. Kowalski.

Jeszcze w bieżącym miesiącu planuje się zawarcie kolejnych umów, w których zdefiniowane zostaną dalsze zadania związane z technicznymi aspektami procesu wdrażania do Sił Zbrojnych systemu WISŁA. Zapewnienie stałego wsparcia i budowy określonych kompetencji w wojskowych ośrodkach badawczo-naukowych będzie stanowić nową jakość w realizacji zadań przez Ministerstwo Obrony Narodowej, z wykorzystaniem instytutów naukowych.

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl