Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Dowódca 2SLT z wizytą w ITWL

gen. bryg. pil Ireneusz Nowak - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego złożył wizytę w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Gospodarzem spotkania był Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL. Wizyta odbyła się 03 marca 2020 roku.

W czasie wizyty, gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak zapoznał się z pracami realizowanymi w instytucie, jak również z krótko i długookresowymi planami rozwoju ITWL.
Dowódca 2SLT w towarzystwie Dyrektora ITWL i jego zastępców - dr. inż. Jarosława Sulkowskiego i dr. inż. Jarosława Sarneckiego, odwiedził wybrane Zakłady Naukowo-Badawcze, gdzie zapoznał się m.in. z rozwiązaniami ITWL w obszarze systemów C4ISR, Systemami Informatycznego Wsparcia Logistyki i Bezpieczeństwa Lotnictwa Sił Zbrojnych. Generałowi zaprezentowano także możliwości badawcze Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych oraz Pracownię Tomografu Komputerowego w Zakładzie Silników Lotniczych. W części wieńczącej spotkanie, generał Nowak dokonał uroczystego wpisu w Księdze Pamiątkowej ITWL.
W spotkaniu uczestniczyli także: płk pil. Miron Nawrocki, ppłk Sławomir Pałosz - Szef Zespołu Nadzoru Technicznego 2SLT oraz Kadra Kierownicza instytutu.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl