Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

67-lecie ITWL

Równo 67 lat temu, na mocy rozkazu organizacyjnego nr 042/Org. Ministra Obrony Narodowej z 17 czerwca 1953 r. utworzony został Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych (INBWL).

 

Datę 17 czerwca 1953r. przyjmuje się oficjalnie jako dzień powołania powojennego technicznego wojskowego instytutu lotniczego.
W istocie nie był to nowy instytut wojskowy w Polsce, zwłaszcza że podjął on znaczną część zadań przedwojennego Instytutu Technicznego Lotnictwa (ITL), stając się tym samym spadkobiercą i kontynuatorem jego przerwanej wojną działalności.

Nazwę Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wprowadzono 5 lat później, w 1958 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl