Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

CWI SOP ITWL

Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL powołał do życia Centrum Wsparcia Inżynierskiego Systemów Obrony Powietrznej (CWI SOP), które skoncentruje działania naukowe i techniczne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w obszarze Obrony Powietrznej kraju.

 

Centrum będzie elementem systemu pozyskania, eksploatacji, modernizacji i rozwoju systemów Obrony Powietrznej. Zapewni tym samym możliwość ciągłej weryfikacji wymagań i koncepcji, nadzoru technicznego realizacji oraz sprawdzeń na wszystkich etapach życia systemów, uwzględniając w szczególności:

  • Analizę potrzeb operacyjnych;
  • Analizę techniczną rozwiązań sprzętowych;
  • Realizację testów podsystemów;
  • Realizację testów interoperacyjności;
  • Realizację badań laboratoryjnych.

Jako komórka organizacyjna ITWL, centrum koordynować będzie wszystkie prace związane z systemami Obrony Powietrznej, wspierając działania naukowe i badawcze na rzecz Zamawiającego, zgodnie z jego zapotrzebowaniem.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl