Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL z certyfikatem HONEYWELL

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych, działające w ramach Zakładu Silników Lotniczych ITWL, kolejny raz z sukcesem przeszło certyfikację i uzyskało autoryzację producenta silników HONEYWELL do realizacji badań próbek oleju i filtrów oleju pobieranych z silników F124-GA-200 samolotów M-346 eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.

Laboratorium po raz pierwszy uzyskało autoryzację w 2019 r. i od tego czasu już dwukrotnie (poprzez udział w corocznym programie ponownej certyfikacji – w programie badań korelacyjnych) zespół potwierdził swoje wysokie kompetencje w zakresie analizy cząstek z filtrów oleju. Program certyfikacji jest podstawowym narzędziem producenta silników HONEYWELL umożliwiającym obiektywną, niezależną i całościową ocenę rezultatów działalności Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych ITWL.

Analizowanie ilości metalu zatrzymanego w filtrze oleju oraz badania próbek oleju zapewniają możliwość nieniszczącego nadzorowania procesów zużywania się elementów układów łożyskowania silników oraz przewidywania zbliżających się awarii.

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych ITWL pełni funkcję stanowiska laboratoryjnego w ogólnopolskim Systemie Diagnostyki Tribologicznej. W ramach systemu wspiera bezpieczną eksploatację statków powietrznych lotnictwa Sił Zbrojnych RP poprzez badania próbek oleju i analizy cząstek z filtrów oleju umożliwiające ocenę stanu technicznego układów zespołów napędowych, przeniesienia napędu i instalacji hydraulicznych.System Diagnostyki Tribologicznej jest kompatybilny ze standardami NATO i wymaganiami programu Joint Oil Analysis Program (JOAP).

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl