Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Porozumienie WOT i ITWL

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła i Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL podpisali „Porozumienie o Współpracy” WOT i ITWL. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się podczas wizyty Dowódcy WOT w siedzibie głównej Instytutu, w dniu 27 października 2022 r. 

„Porozumienie określa zakres i formy współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej i ITWL w kierunku wzmacniania zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, współpracy szkoleniowej, współpracy w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcia logistycznego.”   

Obecność Dowódcy WOT w instytucie była także okazją do zapoznania generała i towarzyszących mu oficerów z charakterystyką działalności oraz wybranymi opracowaniami ITWL.

Na zakończenie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła dokonał wpisu w księdze pamiątkowej instytutu.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl