Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

50 lat pracy w ITWL

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość 50-lecia pracy w ITWL prof. dr. hab. inż. Ryszarda Szczepanika, podczas której uhonorowany został medalem pamiątkowym „Za zasługi dla ITWL”. Uroczystość odbyła się 17 listopada 2022 roku.

Kapituła Medalu przyznała byłemu Dyrektorowi ITWL odznaczenie w uznaniu szczególnych zasług i długoletniej pracy na rzecz Instytutu i szeroko pojmowanej polskiej technologii. Medal wręczył Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL.

Zgromadzeni goście wysłuchali podczas uroczystości laudacji przygotowanej przez Zastępcę Dyrektora ITWL prof. dr. hab. inż. Andrzeja Żyluka, w której podkreślił najistotniejsze fakty z życia odznaczonego: przebieg służby w Wojsku Polskim, kolejne szczeble kariery naukowej i pracy
w Instytucie, którą prof. Szczepanik rozpoczął w 1972 r. jako Starszy Inżynier.  W latach 2004 – 2018, przez trzy kadencje, zajmował stanowisko Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

---------------------------

Medal "Za zasługi dla ITWL" jest odznaczeniem pamiątkowym ustanowionym w 2020 roku Zarządzeniem Dyrektora ITWL.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl