Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB098) w zakresie badania przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych, a także biokomponentów i biopaliw. Laboratorium MPiS uzyskało także akredytację Obronności i Bezpieczeństwa (zakres nr 11/MON/2020), uprawniającą do wykonywania badań jakościowych produktów nabywanych zgodnie z "Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa" (Dz. U. Nr 235, poz. 1700). 

Dowiedz się więcej o Laboratorium...

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl