ITWL poszukuje na stanowisko inżynier

Zakład Lotniskowy, będący jednym z 10 zakładów badawczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, poszukuje osoby do pracy na stanowisku inżyniera.
 
Wymagania:
 
 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, specjalność inżynieria lądowa lub komunikacyjna;
 • wiedza z zakresu budowy i eksploatacji nawierzchni drogowych, lotniskowych;
 • wiedza w zakresie podstawowych metod badań własności fizyko-mechanicznych materiałów stosowanych w budownictwie drogowym, lotniskowym;
 • wiedza z zakresu diagnostyki nawierzchni drogowych, lotniskowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów i prowadzenie korespondencji elektronicznej z zagranicznymi kontrahentami;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego, praca przy komputerze – znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows wraz z pakietem Microsoft Office;
 • samodzielność w prowadzeniu badań;
 • umiejętność organizowania pracy w zespole.
 
Opis zadań:
 
 • powadzenie i wykonywanie badań laboratoryjnych i terenowych;
 • analiza wyników badań;
 • opracowywanie raportów z badań;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym w Zakładzie Lotniskowym systemem jakości;
 • przygotowywanie ofert dla klientów i zapytań do dostawców;
 • udział w projektach i pracach badawczych.
 
Instytut oferuje:
 
 • zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę;
 • stabilność zatrudnienia;
 • premie motywacyjne i okolicznościowe;
 • dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak: ubezpieczenie w prywatnej służbie zdrowia, wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy.
 
Mając na uwadze, że Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, istnieje możliwość rozwoju naukowego.
 
CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Zakładu Lotniskowego 
ppłk dr hab. inż. Mariusz WESOŁOWSKI
tel. 261 851 324, 600 835 620

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl