Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu bomby kierowanej - Mariusz Pietraszek

Monografia stanowi podsumowanie prac dotyczących uzbrojenia lotniczego realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy współudziale autora. Celem projektu było opracowanie demonstratora technologii bomby lotniczej wyposażonej w laserowy układ korekcji lotu. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter projektu, praca przedstawia problematykę związaną z określeniem założeń konstrukcyjnych bomby kierowanej, modelowaniem właściwości dynamicznych ruchu bomby kierowanej w różnych stanach lotu, projektowaniem i badaniem różnych wersji elektrooptycz¬nych układów detekcji promieniowania laserowego, a także układami sterowania lotem bomby kierowanej.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-74-2
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2019
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, s. 187

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl