Badania w locie statków powietrznych - Mirosław Nowakowski

Monografia została opracowana na podstawie doświadczenia autora zdobytego podczas prowadzenia badań w locie statków powietrznych wykonywanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące budowy i eksploatacji statków powietrznych np. FAR czy JAR. Opisane procedury badań prototypu statku powietrznego dają podstawę do oceny spełnienia wymagań, norm i przepisów, a także wyników badań w locie samolotów. W pracy szczegółowo omówiono metodyki badań, programy badań, programy lotów próbnych doświadczalnych oraz programy komputerowe służące do obróbki numerycznej i analizy wyników badań.

Badania w locie statków powietrznych - Mirosław Nowakowski

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-70-4
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2019
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka twarda, s. 250

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl