Eksploatacyjna niezawodność maszyny i jej teoretyczne podstawy - Paweł Lindstedt, Tomasz Sudakowski, Rafał Grądzki

Celem monografii było przedstawienie podstawowej wiedzy potrzebnej do praktycznej oceny niezawodności maszyny w procesie eksploatacji z uwzględnieniem problemów z diagnostyki i regulacji w kontekście identyfikacji uszkodzeń. Wiedza zawarta w książce ma umożliwić rozwiązywanie problemów niezawodnościowych podczas praktycznej obsługi obiektów na ich abstrakcyjnych modelach wyznaczonych podczas badań eksperymentalnych, których analiza pozwoli zoptymalizować szeroko rozumiane działania obsługowe w procesie eksploatacji maszyn.

Eksploatacyjna niezawodność maszyny i jej teoretyczne podstawy - Paweł Lindstedt, Tomasz Sudakowski, Rafał Grądzki

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-93-3
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2016
  • wykresy, tabele, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka, s.169

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl