Elementy ergonomii kabin samolotów wojskowych - Benedykt Sasim

Niniejsze opracowanie zawiera rozważania nad ergonomią pracy pilota w kabinie samolotu. Skonfrontowano model pilota-operatora z tzw. optymalnym modelem pilota-operatora. Przedstawiono antropotechniczny obszar pracy pilota. Rozpatrzono wpływ oświetlenia elementów sygnalizacyjnych na zdolność percepcji pilota, czyli odbierania przez niego informacji o stanach awaryjnych. Uwypuklono związki wiedzy, doświadczenia i umiejętności pilota z informacyjnym obszarem sygnalizacji stanów awaryjnych w locie, jako wynik ergonomicznych właściwości kabiny samolotu.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-08-7
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2009
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, s. 144

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl