NOWE SYSTEMY UZBROJENIA I OBRONY W ZAKRESIE ENERGII SKIEROWANEJ

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych uczestniczy w realizacji programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej".

Celem prac prowadzonych w ITWL jest opracowanie technologii zabezpieczeń statków powietrznych i elementów naziemnych przed skutkami oddziaływania wysokoenergetycznych impulsów mikrofalowych. Planowane zakończenie projektu - 31.12.2020 r.

w poniższych projektach:

  1. „Impulsowe działa elektromagnetyczne” – umowa nr DOB-1-1/1/PS/2014 z dnia 30.12.2014 r.
    Planowane zakończenie projektu 31.12.2021 r.
  2. „Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM” - umowa nr DOB-1-3/1/PS/2014 z dnia 30.12.2014 r.
    Planowane zakończenie: 29.12.2020 r.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl