PROMOCJA EKSPORTU WYROBÓW INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH NA WYBRANYCH RYNKACH

Narodowe Centrum Nauki

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Numer projektu:  POIG.06.05.02-00-181/12-00

Czas realizacji projektu: Planowany okres realizacji projektu: 10.08.2012-13.01.2015 r.

Kierownik Projektu:

mgr inż. Robert CZAPLICKI
tel. +48 22 685 13 76
fax +48 22 685 13 76
e-mail: robert.czaplicki@itwl.pl

 

Celem realizacji Projektu jest promocja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, wspartych dystrybucją materiałów promocyjnych oraz szkoleniami specjalistycznymi. W trakcie realizacji programu promocji branży obronnej ITWL będzie dążył do przedstawienia potencjalnym krajowym i zagranicznym kontrahentom, oferty dotyczącej swoich wyrobów i usług. W ramach Projektu Instytut będzie brał udział w:

Lp.

Data

Nazwa

Gdzie

1

2013

Targi krajowe „EUROPOLTECH 2013”

Polska - Warszawa

2

2013

Udział w targach „Air Fair 2013”

Polska - Bydgoszcz

3

2013

Targi zagraniczne „IDET 2013”

Czechy - Brno

4

2013

Szkolenie dwudniowe „Szkolenie 2013”

Polska - Warszawa

5

2013

Targi krajowe „MSPO 2013”

Polska - Kielce

6

2013

Targi zagraniczne „Arms & Security 2013”

Ukraina - Kijów

7

2013

Misja gospodarcza: „KAZACHSTAN 2013”

Kazachstan - Astana

 

8

2014

Wykonanie projektów graficznych, przygotowanie

 i produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych

Polska - Warszawa

9

2014

Doradztwo

Polska - Warszawa

10

2014

Targi zagraniczne „DEFEXPO 2014”

Indie - New Delhi

11

2014

Misja gospodarcza „ALGIERIA 2014”

Algieria - Algier

12

2014

Misja gospodarcza: „INDIE 2014”

Indie – New Delhi

13

2014

Targi zagraniczne „KADEX 2014”

Kazachstan - Astana

14

2014

Targi krajowe „Air Fair 2014”

Polska - Bydgoszcz

15

2014

Targi krajowe „Balt Military Expo 2014”

Polska - Gdańsk

16

2014

Szkolenie dwudniowe „Szkolenie 2014”

Polska - Warszawa

17

2014

Targi krajowe „MSPO 2014”

Polska - Kielce

18

2014

Targi zagraniczne „Arms and Security”

Ukraina - Kijów

19

2014

Misja gospodarcza Liban

Liban - Bejrut

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl