Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

 dobrowolski logo

 

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły.

Innowacja produktowa zostanie osiągnięta dzięki przeprowadzonym pracom B+R ukierunkowanym na opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu, składającego się z modułu pomiarowego oraz modułu autopilota.

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM
POIR.01.01.01-00-0919/19 FINANSOWANY JEST PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Dobrowolski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


Przyznane finansowanie projektu w wysokości: 4 457 729,41 zł
Czas realizacji projektu: 33 miesiące


 

br logo

stopka eu

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl