Podstawy wytrzymałości materiałów - Sylwester Kłysz

Monografia prezentuje subiektywne spojrzenie autora na wybrane zagadnienia mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej materiałów, podane w sposób nieskomplikowany, bez nadmiernego aparatu matematycznego przez co monografia staje się przystępniejsza dla szerszego grona czytelników, w szczególności takich, którzy zaczynają swoją drogę naukową i szukają podstaw teoretycznych w zwartej, skondensowanej i objaśniającej postaci.

Podstawy wytrzymałości materiałów - Sylwester Kłysz

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-45-02
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2015
  • wykresy, tabele, indeks rzeczowy, format B-5, okładka twarda, s.118

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl