Studium konstrukcyjne, funkcjonalne i eksploatacyjne zapalników lotniczych – Rafał Bazela

Tematyka monografii obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, funkcjonalne i eksploatacyjne zapalników stosowanych w różnego rodzaju bombach lotniczych, rakietach oraz wszelkiego rodzaju urządzeniach pirotechnicznych stosowanych w lotnictwie wojskowym. W szczególności praca poświęcona jest problematyce niezawodności w różnych warunkach operacyjnych i eksploatacji, w tym w warunkach elaboracji, uzbrajania, montażu, zrzutu w różnych warunkach atmosferycznych i z różnych wysokości, w warunkach lotu bomby po torze, sterowania z przeszkodą, a także w warunkach awaryjnych upadku bomby czy samozniszczenia.


W monografii przedstawiono zbiór zapalników lotniczych, systemów zapalnikowych oraz ich budowę, przeznaczenie i zasady działania. Cechą charakterystyczną tych konstrukcji jest to, że w każdej z nich występuje: blok zasilania, elektryczne lub mechaniczne urządzenie spustowe oraz nadajniki o różnych przeznaczeniach. Dodatkowymi elementami są przełączniki do wybierania czasu podawanego do układu zapalnika podczas bombardowania, mechanizmy przełączające służące do podawania sygnałów w postaci impulsów elektrycznych.


Materiał przedstawiony w monografii – z zakresu budowy, zasad konstrukcji i działania zapalników – będzie praktycznym kompendium wiedzy dla konstruktorów, personelu techniczno-inżynieryjnego w zakładach produkcyjnych oraz jednostkach eksploatujących lotniczą technikę uzbrojenia i środków bojowych. Dogłębna znajomość działania zapalników jest bardzo istotna, szczególnie ze względów bezpieczeństwa i niezawodności pracy.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

BRAK W SPRZEDAŻY

  • ISBN 978-83-61021-86-5
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020
  • Rysunki, wykresy, tabele, format B-5, okładka twarda, s. 262

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl