Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki

Podstawowym zadaniem zakładu jest projektowanie, wdrażanie i administracja systemów informatycznych (SI) wsparcia eksploatacji, logistyki i procesu szkolenia

Zakład Systemów Szkoleniowych

ZAKŁAD INFORMATYCZNEGO WSPARCIA LOGISTYKI

Główne zadania Zakładu Informatycznego Wsparcia Logistyki to:

Projektowanie, wdrażanie i administracja systemów informatycznych (SI) wsparcia eksploatacji, logistyki i procesu szkolenia w ramach szeroko pojętej techniki wojskowej, a w szczególności techniki lotniczej.

W tym prowadzenie prac w zakresie automatyzacji i informatyzacji procesów logistycznych:

 • zarządzanie procesem eksploatacji techniki wojskowej (użytkowanie, utrzymanie zdatności),
 • zarzadzanie procesem planowania ( Planning Management),
 • zarządzanie procesem zaopatrywania (Supply Management),
 • gospodarka materiałowa i magazynowa (Inventory Management),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management),
 • zarządzanie cyklem życia techniki wojskowej (Life Cycle Management);

Asysta techniczna i konserwacja wdrożonych i wdrażanych w przyszłości SI (SAMANTA, TURAWA, SIWESF-16, MMASD, SI LSPP. SIWETL itd.).

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie, w postaci zestawień i analiz, danych eksploatacyjnych oraz związanych z logistycznym zabezpieczeniem techniki wojskowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ITWL. W tym wykonywanie analiz eksperckich na podstawie zgromadzonych danych dotyczących w/w procesów logistycznych.

Prowadzanie prac analitycznych, projektowych, programowych i wdrożeniowych w zakresie:

 • zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych (PART M/CAMO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i implementacji systemów kryptograficznych;
 • zapewnienia kompatybilności i interoperacyjności projektowanych systemów informatycznych ze standardami NATO;
 • zaimplementowania środowiska sieciocentrycznego do zarządzania procesami logistycznymi;
 • opracowywania modeli probabilistycznych i metod badań operacyjnych oraz ich zastosowania w logistyce;
 • opracowywania modeli i algorytmów wspomagania decyzji w procesach logistycznych;
 • ptymalizacji procesu podejmowania decyzji w systemach logistycznych;

Działania na rzecz integracji różnych rozwiązań informatycznych powstających w poszczególnych Zakładach ITWL w jeden wspólny system lub bazujący na wspólnej platformie opracowanej w ITWL (w CIWL).

Włączanie się szeroko do współtworzenia projektów z dziedziny informatyki z innymi firmami/instytucjami w celu zdobywania doświadczeń oraz opanowania nowych rynków.

Wspieranie innych nowoczesnych rozwiązań związanych z informatyzacją i automatyzacją z takich dziedzin jak komputerowe wspomaganie projektowania/wytwarzania (CAD/CAM).

KONTAKT

Kierownik Zakładu: płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL
e-mail: mariusz.zieja@itwl.pl
tel. 261 85 11 32
fax. 261 85 16 12

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl