Zakład Materiałów Pędnych i Smarów

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów specjalizuje się w dziedzinie techniki lotniczej, naziemnej i morskiej, poszukując nowych rozwiązańą w zakresie zastosowań paliw, substancji smarowych i specjalnych, oraz budowy i eksploatacji urządzeń do ich dystrybucji i przechowywania

Zakład Systemów Szkoleniowych

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów specjalizuje się w dziedzinie techniki lotniczej, naziemnej i morskiej, poszukując nowych rozwiązań w zakresie zastosowań paliw, substancji smarowych i specjalnych, oraz budowy i eksploatacji urządzeń do ich dystrybucji i przechowywania.

Zakład posiada wysoce wykwalifikowaną kadrę oraz laboratoria badawcze wykonujące zarówno standardowe jak i niestandardowe oznaczenia i testy. Zakład oferuje wysokiej jakości usługi laboratoryjne oraz współpracę nakierowaną na rozwój i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Główne obszary prac:

Energetyka

 • Poszukiwanie nowych źródeł energii
 • Optymalizacja procesów energetyczne w węzłach tarcia
 • Ocena zużycia energii w węzłach tarcia

Lotnictwo

 • Aplikacja nowych środków smarowych w lotnictwie
 • Badania nad nowymi technologiami produkcji paliw
 • Badania materiałów pędnych i smarów na rzeczywistych i miniaturowych silnikach lotniczych

Tribologia

 • Badania nad nowoczesnymi środkami zmniejszającymi tarcie oraz zużycie
 • Udoskonalanie rozwiązań technicznych węzłów tarcia
 • Realizacja badań w zakresie nowych technologii w tribologii

Nowe technologie

 • Projektowanie nowych rozwiązań z dziedziny energetyki i wykorzystania energii
 • Badania nad technologiami biopaliw i ekologicznych środków smarowych
 • Projektowanie nowoczesnych urządzeń do zastosowań w logistyce materiałów pędnych i smarów

W Zakładzie znajduje się Laboratorium MPS, Pracownia Badań laboratoryjnych, Pracownia Urządzeń i Technologii MPS

KONTAKT

Kierownik Zakładu: mjr dr inż. Tomasz Białecki
tel. 261 85 14 06
e-mail: tomasz.bialecki@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl