Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C, pod red. Andrzeja Gębury

W monografii przedstawiono nowatorską metodę monitorowania zjawisk starzeniowych (i błędów montażowych) zachodzących w mechanicznych zespołach napędowych śmigłowców, w tym w układzie transmisji mocy mechanicznej z silnika na śmigła. To ten układ jest narażony na szczególnie wysokie przeciążenia i znacznie wyższe niż dla samolotu częstotliwości wibracji. Wymusza to na personelu technicznym zwiększoną intensywność prac konserwacyjnych. Pomimo to, niekwestionowane unikalne własności śmigłowców czynią je niezbędnymi na współczesnym polu walki. Zdaniem autorów, to właśnie śmigłowce w pierwszej kolejności powinny mieć nowoczesne środki monitorowania zespołu transmisji mocy mechanicznej, umożliwiające śledzenie i informowanie z wyprzedzeniem zaplecza logistycznego o zużyciu podzespołów oraz wcześniejsze zorganizowanie prac naprawczych.
Przedmiotem niniejszej monografii jest proces diagnozowania zespołów napędowych śmigłowców z wykorzystaniem oryginalnej metody opracowanej w ITWL, bazującej na pomiarze modulacji częstotliwości napięcia wyjściowego prądnicy pokładowej sprzężonej mechanicznie z badanym zespołem napędowym.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

DO POBRANIA

  • ISBN 978-83-61021-94-0
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2021
  • wykresy, tabele, fotografie, format B-5, okładka miękka, 425 s.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl