News

The latest news from the AFIT

Contact

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Company data

VAT ID: PL5250007282

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Na skróty

Logo ITWL 120x120

Air Force Institute of Technology
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl